אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

חילופי סטודנטים-תוכנית עמיתי שרלוט קרמר ללימודים של שנה באוניברסיטת Western Reserve Caseבארה"ב

תוכנית עמיתי שרלוט קרמר ללימודים של שנה באוניברסיטת Western Reserve   Caseבארה"ב

תוכנית עמיתי שרלוט קרמר מבקשת לעודד את שהותם של תלמידים ישראלים מצטיינים בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת קייס ווסטרן רזרב (Case Western Reserve)  בקליבלנד ,ארה"ב.

התוכנית תומכת בשהותם של תלמידי מוסמך מצטיינים בעבודה סוציאלית מביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית, למשך שנת לימודים אחת בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת קייס ווסטרן רזרב בארצות הברית.  מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידים להעשיר את הידע ואת ההכשרה שלהם באוניברסיטת קייס ווסטרן רזרב  כחלק אינטגרלי מלימודי המוסמך שלהם בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית.

התוכנית מיועדת לתלמידים שנרשמו  והתקבלו ללימודי מוסמך בעבודה סוציאלית (תלמידים חדשים) ולתלמידי מוסמך  שנה א' בעלי הישגים גבוהים ובעלי שליטה טובה באנגלית.   ניתנת עדיפות למועמדים מהמגמה הכללית-אינטגרטיבית והמגמה למדיניות וקהילה.

בית הספר לעבודה סוציאלית בקייס ווסטרן רזרב (,(The Mandel School of Applied Social Sciences  נמנה על עשרת בתי הספר לעבודה סוציאלית הטובים בארצות הברית. בתוכנית המוסמך שלו מוצעות שתי התמחויות: טיפול ישיר ופיתוח קהילתי וחברתי. 

להלן אתר בית הספר: http://msass.case.edu/academic/masters.html

עדין אין פרטים לשנת הלימודים תשס"ז

התרשמות וחוויות מאת בוגרת תוכנית חילופי הסטודנטים רותם קלס

חילופי סטודנטים-תוכנית עמיתי שרלוט קרמר ללימודים של שנה באוניברסיטת Western Reserve   Caseבארה"ב